Kandil

Kadir Geceniz Mübarek olsun! (Hicrî 1441)

Kadir Geceniz Mübarek olsun! (Hicrî 1441)

“Bin aydan daha hayırlı” Kadir Geceniz mübarek olsun! (Hicrî 1441) Hak ile bâtılı birbirinden ayıran ve insanlığa hidâyet olan Kur’ân-ı Kerîm’i Ramazân-ı Şerîf’te indiren ve Kadir Gecesini bin aydan daha hayırlı bir gece kılıp ümmet-i Muhammed’e hediye eden Allah Teâlâ’ya nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun! Furkân olan Kur’ân-ı Kerîm ve…

Read more

Miraç Kandiliniz Mübarek olsun! (Hicrî 1440)

Miraç Kandiliniz Mübarek olsun! (Hicrî 1440)

Günümüzde Efendimiz’in hayatındaki mucizeleri, akıl almaz olayları kabul etmeyenler, Efendimiz ile aynı zamanda yaşasalardı, onunla alay eden müşriklerin saflarında olurlardı. Rabbimizden, bize, Ebu Bekir Sıddık gibi, aklımızın aldığını da almadığını da kabul ettiren bir iman nasip etmesi duasıyla Miraç kandilinizi tebrik ederiz.

Read more