Ramazan

Ramazan Bayramınız Mübârek Olsun! (H. 1441)

Ramazan Bayramınız Mübârek Olsun! (H. 1441)

Ramazan Bayramınız Mübârek Olsun! (H. 1441) Bizleri; cami cemaatleri, medreseler, sohbetler, terâvîhler, toplu mukabeleler, toplu iftarlar ve daha nice mahrumiyetlere rağmen, lütfu inayetiyle Ramazân-ı Şerîf bayramına ulaştıran Rabbimize nihayetsiz hamd ü senâlar olsun! O, bizim için zorluk dilemez, bilâkis kolaylık diler. Nitekim müşerref olup nice ganimetlere talip olduğumuz oruç ibâdeti…

Read more

Kadir Geceniz Mübarek olsun! (Hicrî 1441)

Kadir Geceniz Mübarek olsun! (Hicrî 1441)

“Bin aydan daha hayırlı” Kadir Geceniz mübarek olsun! (Hicrî 1441) Hak ile bâtılı birbirinden ayıran ve insanlığa hidâyet olan Kur’ân-ı Kerîm’i Ramazân-ı Şerîf’te indiren ve Kadir Gecesini bin aydan daha hayırlı bir gece kılıp ümmet-i Muhammed’e hediye eden Allah Teâlâ’ya nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun! Furkân olan Kur’ân-ı Kerîm ve…

Read more