All Posts

29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi

29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi

29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi “İ‘lâ-yi Kelimetullâh” davası uğrunda, tarihi şanlı fetihlerle süsleyen ecdâdımızı, Rasûl-i Ekrem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin fetih müjdesine nâil olan Sultan Fatih’i ve fethin manevî mimarı Akşemseddîn Hazretlerini bize bıraktıkları mukaddes emanete minnettarlıkla hatırlıyor, hayırla ve duâlarla yâd ediyoruz. Ecdâdımız, tarih boyunca “İ‘lâ-yi Kelimetullâh” dâvâsını esas alarak…

Read more

Ramazan Bayramınız Mübârek Olsun! (H. 1441)

Ramazan Bayramınız Mübârek Olsun! (H. 1441)

Ramazan Bayramınız Mübârek Olsun! (H. 1441) Bizleri; cami cemaatleri, medreseler, sohbetler, terâvîhler, toplu mukabeleler, toplu iftarlar ve daha nice mahrumiyetlere rağmen, lütfu inayetiyle Ramazân-ı Şerîf bayramına ulaştıran Rabbimize nihayetsiz hamd ü senâlar olsun! O, bizim için zorluk dilemez, bilâkis kolaylık diler. Nitekim müşerref olup nice ganimetlere talip olduğumuz oruç ibâdeti…

Read more

Kadir Geceniz Mübarek olsun! (Hicrî 1441)

Kadir Geceniz Mübarek olsun! (Hicrî 1441)

“Bin aydan daha hayırlı” Kadir Geceniz mübarek olsun! (Hicrî 1441) Hak ile bâtılı birbirinden ayıran ve insanlığa hidâyet olan Kur’ân-ı Kerîm’i Ramazân-ı Şerîf’te indiren ve Kadir Gecesini bin aydan daha hayırlı bir gece kılıp ümmet-i Muhammed’e hediye eden Allah Teâlâ’ya nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun! Furkân olan Kur’ân-ı Kerîm ve…

Read more

Miraç Kandiliniz Mübarek olsun! (Hicrî 1440)

Miraç Kandiliniz Mübarek olsun! (Hicrî 1440)

Günümüzde Efendimiz’in hayatındaki mucizeleri, akıl almaz olayları kabul etmeyenler, Efendimiz ile aynı zamanda yaşasalardı, onunla alay eden müşriklerin saflarında olurlardı. Rabbimizden, bize, Ebu Bekir Sıddık gibi, aklımızın aldığını da almadığını da kabul ettiren bir iman nasip etmesi duasıyla Miraç kandilinizi tebrik ederiz.

Read more