İMAM MATURİDİ H.Z.

Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâturîdî es-Semerkandî

İMAM MÂTURÎDÎ

Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Matüridî, Semerkant şehrinin Matürid Köyü’nde doğdu. Hicri 238 (M. 853)’de doğduğu kabul edilen Matüridi’nin ölüm tarihi 333 (M. 944)’tür.

Ehl-i sünnet vel-cemaatın kelâm ilmindeki reisleri iki zattır. Bunlardan birisi Hanefi, diğeri Şafiî’dir. Hanefi olanı, Ebu Mensur Matürîdî, Şafiî olanı ise Ebü’l Hasen el-Eş’ari’dir.

İmam-ı Matüridi, imam-ı a’zam Ebu Hanife’nin naklen bildirdiği ve yazdığı Ehl-i sünnet itikadının, kelam bilgilerini, ondan nakledenler vasıtasıyla kitaplara geçirdi, izah ve ispat etti. Kelam ilminde, akaidde müctehiddir

İlimde çok iyi yetişen imam-ı Matüridi, çeşitli kitaplar yazmak ve talebe yetiştirmek suretiyle Ehl-i sünnet itikadını yaymıştır.
İmam Matüridi, İmam-ı Azam Ebu Hanife’den naklen gelen inanç ve itikat bilgilerini ispat etti ve kitaplara geçirdi.

Hayatı

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam facilisis mauris a metus finibus, id gravida velit ornare. Sed venenatis egestas mauris, sit amet iaculis enim sagittis ac. Duis ut vestibulum orci.

Fusce condimentum sem enim, a ornare ex vestibulum ut. Cras neque tortor, faucibus sit amet lacus eu, maximus hendrerit ipsum. Aliquam pulvinar libero vitae dui porttitor, at condimentum dolor eleifend.

The Board of Directors meet on the second Thursday of every month. These meetings are open to the public.

Tefsir Sahabeye,

Tevil fakihlere aittir.

İmam Maturidi Hz.