“Bin aydan daha hayırlı” Kadir Geceniz mübarek olsun! (Hicrî 1441)

Hak ile bâtılı birbirinden ayıran ve insanlığa hidâyet olan Kur’ân-ı Kerîm’i Ramazân-ı Şerîf’te indiren ve Kadir Gecesini bin aydan daha hayırlı bir gece kılıp ümmet-i Muhammed’e hediye eden Allah Teâlâ’ya nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun!

Furkân olan Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnetiyle câhiliye karanlıklarını yarıp insanlığı risâlet nûruyla buluşturan Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimize, âl ve ashâbına salât ü selâm olsun!

İdrâkinde olduğumuz bu gece yapacağımız duâlar cümle enbiyâ-i izâm, salih kullar ve mü’min-mü’minât îmân eden tüm kullar üzerine olsun!

Ümmet-i Muhammed’e ihsân edilen bu mukaddes gece, büyük bir kazanç vesilesi, gâfil olunmaması gereken bir fırsat vaktidir. Bu geceden gâfil olmak ise, sınırsız bahşiş ve mükâfatlardan mahrum kalmak demektir. Böyle bir duruma düşmekten, âlemlerin Rabbi olan Allah Te‘âlâ’ya sığınırız.

Leyle-i Kadrin İhyâsı

Kadir Gecesi, Rabbimizin (Celle Celâluhû) mağfiretinin coşup rahmet deryasına dönüştüğü, Kendisinden isteyeni kesinlikle mahrum bırakmayacağı, hayırların bire bin katıyla kabule mazhâr olacağı eşsiz bir gecedir. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz bu gece, şöyle duâ etmemizi tavsiye buyurmuştur:

“اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى”

“Ey Allâh! Gerçekten sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet.”

Bu rivâyetten de anlaşıldığı üzere; Kadir Gecesinde en çok istenmesi gereken şey âfiyettir. Âfiyet ise dünya-âhiret, maddî-manevî tüm belâlardan kurtuluş demektir. Koronavirüse bağlı salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde, bu istek çok daha büyük bir anlam kazanmış durumdadır. Bu konuda birçok duâ mevcutsa da, en üstünü, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in sabah-akşam asla terk etmediği şu duâdır:

اَللَّهُمَّ اِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْياَ وَاْلآخِرَةِ. اَللَّهُمَّ اِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى دِينِى وَدُنْيَايَ

وَاَهْلِى وَمَالِى. اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِى وآمِنْ رَوْعَاتِى. اَللَّهُمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِى

.وَعَنْ يَمِينِى وَعَنْ شِمَالِى وَمِنْ فَوْقِى. وَاَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِى

“Ey Allâh! Muhakkak ben Senden dünya ve âhiret hususunda âfiyet isterim. Ey Allâh! Şüphesiz ki ben Senden, (günahlarım için) af (ve mağfiret), dinim ve dünyam, ailem ve malım hususunda da âfiyet isterim.

Ey Allâh! Ayıplarımı ört, korkularımı emniyete çevir. Ey Allâh! Beni önümden ve ardımdan, sağımdan ve solumdan, bir de üstümden (gelecek tüm musibetlerden) koru. Altımdan (gelecek zelzele gibi âfetlerle) helâk edilmemden de Senin azametine sığınırım.”

Duâ ve Niyâz

Kadir Gecesi, vaktine mahsus ibâdetlerle tezhîb edilmiş olmakla birlikte, bu geceyi ibâdet ve tâat ile ihyâ edenler, bol bahşişler elde edecek ve yüce lütuflara nâil olacaklardır. Gece hakkında malûmat ve ihyâ yolları hususunda geniş bilgi için tıklayınız.

Bu hissiyatla vâsıl olduğumuz bin aydan daha hayırlı gecemizin; Kitâbullâh’a teslimiyetimize, hastalıklarımızın şifâsına, medrese ve camilerle vuslatımıza vesile olmasını dileriz. Nesli bozmaya, dinî-ahlâkî değerlerimizi tahribe yönelik plânlardan ve tüm şerlerden bizleri muhâfaza buyurmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.