Günümüzde
Efendimiz’in hayatındaki mucizeleri,
akıl almaz olayları kabul etmeyenler,
Efendimiz ile aynı zamanda yaşasalardı,
onunla alay eden müşriklerin
saflarında olurlardı.
Rabbimizden, bize, Ebu Bekir Sıddık gibi,
aklımızın aldığını da almadığını da
kabul ettiren bir iman nasip etmesi duasıyla
Miraç kandilinizi tebrik ederiz.