Çocuklara Eğitim

Çocuklara Eğitim Faaliyetlerimiz

Yaz kurslarımız

Yaz tatilleri her zaman öğrenciliğin en güzel zamanıdır. Yoğun kış döneminden sonra yaz kurslarımıza gelen çocuklarımızla program dahilinde birçok etkinlik ve faaliyet düzenlerken onlara vermek istediğimiz bilgiyi etkili bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz.

6 haftalık bir dönemi kapsayan yaz kurslarımızda talebelerimizin gelişim düzeylerine uygun olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanısıra ödüllendirmelerlede onlar için mutlaka gerekli olan; İslâm ahlakını içselleştirmelerini amaçlıyoruz…

Galerimiz