İLİM

Allâh-u Teâlâ yaratmış olduğu hiç bir şeyi başıboş bırakmamıştır. En şerefli varlık olan insana da akıl nimetini bahşetmiştir. İyi ve kötüyü ayırt edebilecek şekilde başlarına Kitaplar/Sahifeler ve uyarıcı olarak Rasul ve Nebiler göndermiştir. Din-i mübin-i İSLAMIN ana kaynağı Kur’an ve Sünnet çizgisini muhafaza etmek, Vatanını ve Milletini seven bir nesil yetiştirmek için gerekli olan İLİM-i almak, yaşamak ve yaşatmak temel ilkemizdir.