İ’TİKAD

Kur’an-ı Kerim de bir çok Ayeti Kerimede ALLAH’a ve RASULÜNE itaat edilmesi gerekliliği İman’ın en temel kaidesi olarak belirtilmiştir. Allâh-u Teâlâ kullarına en son Peygamberi onunla birlikte Kur’an-ı Kerimi kıyamete kadar inanılması ve itaat edilmesi için göndermiştir. Sahabeden sonra İslam’ı bozmak karıştırmak için bir çok akımlar türemiştir. Tabiin döneminde, Kur’an ve Sünnet çizgisini muhafaza ederek Mezheb İmamları fikri mücadeleleri ile Kur’an ve Sünneti sistemleştirmişler. Aslın bozulmasına müsaade etmemişlerdir. Dış güçler hiç boş durmamış, İbni Sebe ile başlattıkları fikri akımları her devirde yetiştirdikleri yada satın aldıkları alim kişileri ifsad için kullanmışlardır. İlmi temeli olmayan ya da bu minvalde yetişenler bidat ehli olarak ortaya çıkmışlar ve çıkmaya devam etmektediler. Ne garip ki Ehli-Sünneti Mezheplere uymayla tekfir etmişler. Sahabe görmüş, özellikle Ebu Hanife gibi büyük âlimleri tekfire yeltelenmişlerdir. Halbuki Ebu Hanifeden 500 yıl gibi ortaya çıkan ibni teymiyenin görüşleri ile hareket etmişler neticede insanları Mezhebçilik ile suçlarken kendileri Selefi kılığıyla Mezhebçilik yapmışlardır. Bu günlerde Prof. ilahiyat, Selefi, Vehabi, vs gibi kılıflarla ifsadın öncüleri olmuşlardır. İşlerine gelir Ayet söyler başka bir Ayet sunulunca tevil yolunu seçerler. İşlerine geldimi Kur’an yeter, Peygamberde insandı, Kur’an varken hadise mi bakılır derler. İşlerine gelince hadis kullanırlar. Hilaflarına bir başka hadis söylense biz Sahih olanı alırız derler. İşlerine gelince kendi zihniyetlerine uyan zayıf Hadisleri taraftarlarına Sahih gibi gösteriler. Pişkinlikle doğru biziz gibi sözler sarf ederler. Dinin temel kaynağı kur’an ve Sünnet’tir. Bu ilmi iyi bir şekilde tahsil etmek için geriye gitseniz yolunuz Hadisi Şerif kısmında İmam Zehebi, Mizzi, İbni Hacer gibi Hadis Ulemasına mutlaka uğrayacaktır. Halbuki bu zatlarda Mukallitlik ile hareket etmişlerdir. Netice itibari ile geriye giden mutlaka 4 Mezhebe başvurmak zorunda kalacaktır. Ne akıl almaz bir mesele ki, ilmi büyük zatlar kanalı ile tahsil edecekler ve sonra kendilerinden başka her Müslümanı tekfir ile suçlayacaklar. Edepsiz insanlara yaraşan bir tutumdur. Sözün hülasası :

KUR’AN SÜNNET İMAYDER, küfür bidat KAYBEDER