Tag: istanbul

29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi

29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi

29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi “İ‘lâ-yi Kelimetullâh” davası uğrunda, tarihi şanlı fetihlerle süsleyen ecdâdımızı, Rasûl-i Ekrem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin fetih müjdesine nâil olan Sultan Fatih’i ve fethin manevî mimarı Akşemseddîn Hazretlerini bize bıraktıkları mukaddes emanete minnettarlıkla hatırlıyor, hayırla ve duâlarla yâd ediyoruz. Ecdâdımız, tarih boyunca “İ‘lâ-yi Kelimetullâh” dâvâsını esas alarak…

Read more